Математически турнир "Иван Салабашев"

Математически турнир "Иван Салабашев"
Математически турнир "Иван Салабашев"
За Турнира

Математическият турнир "Иван Салабашев" се провежда за първи път през 1992 година. Основател на Турнира е Евтим Кънчев - изтъкнат деятел на Съюза на математиците в България и дългогодишен председател на секцията на СМБ в гр. Стара Загора. Благодарение на неговия ентусиазъм и организаторски способности, Турнирът бързо печели популярност в гр. Стара Загора и в региона.

От няколко години турнирът се провежда и в други региони на страната. Поради атрактивния характер на предлаганите задачи, той бързо се превръща в едно от най-популярните състезания по математика за ученици в България. През 2009 година в Турнира участваха около 8000 ученици от 30 населени места.

Формат на състезанието

Математическият турнир "Иван Салабашев" се провежда по места от секциите на Съюза на математиците в България.

Турнирът е предназначен за ученици от 1. до 12. клас. С изключение на последната, темите включват по 15 задачи, първите десет от които са с избираем отговор, а останалите са с открит (числов) отговор. Верен отговор на всяка от първите десет задачи носи по 3 точки, а за верен отговор на всеки от последните пет въпроса се получават 6 точки. Общата тема за 10., 11. и 12. клас е съставена от 6 въпроса с избираем отговор и две задачи, като за верен отговор на всеки от въпросите се получават по 3 точки, а за пълно решение на всяка от задачите се получават по 6 точки. Решенията на двете задачи трябва да бъдат подробно обяснени.

Жури

Състезателните теми тази година са изготвени от жури в състав:

  • Емил Колев (председател и автор на темата за 6. клас),
  • Олег Мушкаров (автор на темата за 8. - 9. клас),
  • Николай Николов (автор на темата за 10. - 12. клас),
  • Петър Бойваленков (автор на темата за 7. клас),
  • Ивайло Кортезов (автор на темите за 2. и 3. клас) и
  • Невена Събева (автор на темите за 4. и 5. клас).

     Организацията на състезанието за област Шумен се осъществява  от СМБ - секция Шумен с любезното домакинство на  ІIІ ОУ "Димитър Благоев", гр. Шумен

Такса правоучастие – 10.00 лева.

Дата и час на провеждене 01.12.2018 г. – 10.00 часа.

Подробра инфромация може да намерите в официалния сайт на турнира.

Актуална информация

Математически турнир "Иван Салабашев"
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg